Koju vi aplikaciju prvu ujutro pokrenete?

Nedavno je provedeno istraživanje o navikama korisnika pametnih telefona u SAD-u, odmah nakon buđenja ujutro. Na fotografiji pogledajte koje se to aplikacije prve koriste nakon jutarnjeg alarma.

Mobile-App-Usage