Što je EBIT ?

Što je ebit? To je operativna dobit pokazatelj je profitabilnosti koji sugerira koliko je profitabilno poslovanje društva iz redovnog poslovanja a prije obračuna poreza i kamata.

S obzirom da u izračunu EBIT nisu uključeni trošak kamata i porez, ovaj pokazatelj fokusiran je isključivo na sposobnost društva da generira profit od redovnog poslovanja, zanemarujući pritom varijable kao što su porezni teret i struktura kapitala. U nastavku pročitajte više o ovom pokazatelju profitabilnosti, njegovom izračunu i važnosti.

što je ebit definicija
Što je ebit i kako raditi izračun ebita

Izračun pokazatelja EBIT

S obzirom na strukturu Računa dobiti i gubitka iz kojeg se derivira EBIT, ovaj pokazatelj može se izračunati na dva načina, ovisno o smjeru kretanja izračuna.

Prvi način, i onaj češće korišteni, je da se od poslovnih prihoda društva oduzmu trošak prodane robe („COGS“ili „Cost of goods sold“) i operativni troškovi (plaće zaposlenika, trošak najma, trošak marketinga, trošak intelektualnih usluga, trošak amortizacije, i drugi operativni troškovi).

Drugi način izračuna EBIT kao polazišnu točku uzima neto dobit na samom dnu računa dobiti i gubitka. Neto dobit društva se uvećava za trošak poreza, a zatim i za trošak kamata te se na taj način derivira pokazatelj EBIT.

Niti jedan od ovih izračuna nije pravilniji ili točniji od drugog, oba izračuna su primjenjiva i korištena u današnje vrijeme, te oba izračuna daju identičan rezultat profitabilnosti poslovanja.

Što je EBIT ?

Važnost pokazatelja EBIT

Zarada prije kamata i poreza mjeri dobit društva generiranu iz redovnog poslovanja što ju čini sinonimom za operativnu dobit. Ovaj pokazatelj profitabilnosti iznimno je koristan jer pomaže vlasnicima društva, menadžmentu, ali i investitorima definirati sposobnost društva da generira profitabilno poslovanje, podmiruje dugove koji dospijevaju, te financira tekuće poslovanje.

Ovaj pokazatelj profitabilnosti također može biti koristan potencijalnim investitorima koji uspoređuju više različitih društava s različitim poreznim tretmanima i situacijama.

  Kako mudro odabrati poslovnu lokaciju svoje tvrtke

EBIT služi kako bismo mogli identificirati operativnu dobit bez uvođenja poreza u analizu, tj. može koristiti potencijalnim investitorima u slučaju da oni uspoređuju profitabilnost poslovanja dvaju ili više društava unutar iste industrije a s različitim poreznim stopama.

(svog ili tuđih) koja posluju u kapitalno intenzivnoj industriji (značajne razine dugotrajne imovine u bilanci). Dugotrajna imovina je fizička imovina (nekretnine, postrojenje i oprema i dr.) koja se u pravilu najčešće financira dugom.

Primjer uporabe EBIT a

Na primjer, društvo koje se bavi proizvodnjom automobilskih dijelova kapitalno je intenzivno društvo jer moraju financirati postrojenje i opremu za proizvodnju automobilskih dijelova. Posljedično, društva unutar kapitalno intenzivnih industrija mogu imati manje ili više duga u usporedbi s drugim društvima unutar iste industrije.

Kao rezultat toga, društva bi imala manji ili veći trošak kamata u usporedbi jedna s drugom. Ovdje nam je koristan pokazatelj EBIT jer pomaže investitorima i vlasnicima da analiziraju operativno poslovanje i potencijal zarade društva bez da su u analizu uključili trošak kamata koji može dati iskvarenu sliku o uspješnosti poslovanja društva.

sto je ebit

Ograničenja pokazatelja EBIT

Kao što je u prethodnom dijelu teksta spomenuto, u izračun pokazatelja EBIT uključena je i amortizacija društva što može dovesti do različitih rezultata prilikom usporedbe društava u različitim granama industrije.

Naime, u slučaju da investitor uspoređuje društvo koje u svojoj bilanci ima značajne iznose dugotrajne imovine s društvom koje ima malo dugotrajne imovine, trošak amortizacije uvelike bi naštetio financijskoj slici društva s značajnim iznosom materijalne imovine jer bi, posljedično, i sama amortizacije bila velika.

Također, društva sa značajnom količinom duga imati će i visok iznos troška kamata. S obzirom da EBIT uklanja trošak kamata, tj. ne uključuje trošak kamata u izračun, na taj se način prikazuje napuhani potencijal dobiti društva što može rezultirati iskrivljenom financijskom situacijom društva koje je predmet analize.

  Kako organizirati ormar: Savjeti za uredan i organiziran ormar

Upravo zbog raznih nedostataka velikog broja financijskih pokazatelja, niti jedan financijski pokazatelj, pa tako niti EBIT, ne bi trebalo zasebno proučavati bez da se u analizi ne uključe i razni drugi pokazatelji. Samo kroz izračun i analizu raznih financijskih pokazatelja društva može se dobiti jasna slika o njegovom poslovanju.

Iako sam pokazatelj EBIT nije težak za izračunat, pravilna interpretacija njegovog značenja i iznosa u pojedinim situacijama može uvelike promijeniti odluke menadžmenta o smjeru kretanja poslovanja društva ili ambicije potencijalnog investitora u analizirano društvo.

PREPORUKA

off.ba

off.ba - Digitalni marketing i online zarada od kuće

You may also like...

Komentariši